Showing all 2 results

Alto Adige

Vùng rượu vang ý cao cấp thuộc phân hạng D.O.C danh giá. Những chai vai này đem đến chất lượng tốt nhất và giá bán hấp dẫn tại winecellar

Ảnh Tên sản phẩm Niên vụ Xuất xứ Phân cấp
  • Alto Adige Terlano D.O.C
  • Alto Adige Terlano D.O.C
  • Call Now