Thông tin liên hệ

Họ và Tên (*):
Địa chỉ:
Cơ quan:
Số điện thoại (*):
Email (*):
Tiêu đề:
Gửi tới (*):
Nội dung (*):
Bạn cần điền đầy đủ vào tất cả các trường đánh dấu (*)
Gửi Nhập lại

MALTHOP VIETNAM CO.. LTD.
Showroom: 72 Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi
Tel: 0243 7833 147  *  Fax: 0243 7833 148 * Hotline: 0903 098 268

Email: 
info@malthop.com.vn       Website: www.malthop.com.vn

Rượu vang nhập khẩu  - Bia nhập Khẩu