Adobe Cabernet Sauvignon

Giống nho: Cabernet Sauvignon |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Emiliana

Call Now