Protea Cabernet Sauvignon

Giống nho: Cabernet Sauvignon |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Anthonij Rupert

Call Now