Sensuale Moscato

Giống nho: Muscat |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Farnese

 

Call Now