Barrel Selection Chardonnay

Giống nho: Chardonnay |

Loại vang: Trắng

Nhà sản xuất: Salentein

Call Now