Gran VU Blend

Giống nho: Blend |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Salentein

Call Now