Portillo Sauvignon Blanc

Giống nho: Sauvignon Blanc |

Loại vang: Trắng  |

Nhà sản xuất: Salentein

Call Now