Red Knot Shiraz

Giống nho: Shiraz |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Shingleback

Call Now