Reserva Chardonnay

Giống nho: Chardonnay |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Santa Carolina

Call Now