Tabali Reserva Especial Chardonnay

Giống nho: Chardonnay |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Tabali

Call Now