Tabali Reserva Syrah

Giống nho: Syrah |

Loại vang: Đỏ|

Nhà sản xuất: Tabali

Call Now