Tabali Vetas Blancas Syrah

Giống nho: Syrah |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Tabali

 

Call Now