Gran Reserva Cabernet Sauvignon Carmenere Syrah

Giống nho: Blend |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Santa Carolina

Call Now