Signos de Origen Carmenere

Giống nho: Carmenere |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Emiliana

Call Now