Herencia Carmenere

    Giống nho: Carmenère |

    Loại vang: Đỏ |

    Nhà sản xuất: Santa Carolina

    Call Now