Opus One

Giống nho: Blend

Loại vang: Đỏ

Nhà sản xuất: Chateau Mouton Rothschild

Call Now