Coppola Rosso Bianco Shiraz

Giống nho: Shiraz |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Francis Ford Coppola

Call Now