Glenelly Glass Collection Shiraz

Giống nho: Syrah |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Glenelly Estate

Call Now