Protea Chenin Blanc

Giống nho: Chenin Blanc |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Anthonij Rupert

Call Now