Légende Bordeaux Blanc

Giống nho: Blend |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Domaines Barons de Rothschild

Call Now