Bourgogne Clos Du Chateau

Giống nho: Chardonnay |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Chateau De Meursault

Call Now