Chablis Grand Cru Les Preuses, Grand Cru Classe

Giống nho: Chardonnay |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: La Chablisienne

Call Now