Cave De Tain Rouge De Syrah

Giống nho: Syrah |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Cave de Tain |

Vùng : Côtes du Rhône |

Quốc gia: Pháp |

Call Now