Velar Negroamaro

Giống nho: Negroamaro |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Farnese

 

Call Now