Quarz Sauvignon Blanc

Giống nho: Sauvignon Blanc |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Kellerei Cantina Terlan

Call Now