Albarosa Moscato Passito

Giống nho: Muscat |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Beppe Marino Srl

Call Now