G.D.Vajra Moscato d’ asti

Giống nho: Muscat |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Azienda Agricola G.D. Vajra

Call Now