IL Bacca

Giống nho: Primitivo |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Farnese

 

Call Now