IL Pumo Sauvignon

Giống nho: Sauvignon Blanc |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

 

Call Now