Luccarelli Bianco, Puglia IGT

Giống nho: Blend |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Farnese

 

Call Now