M Malvasia Nera

Giống nho: Malvasia Nera |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

 

Call Now