Talò Verdeca

Giống nho: Verdeca |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

Call Now