Vanita Nero d’Avola

Giống nho: Nero d’Avola |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Farnese

 

Call Now