Solaia, IGT Toscana

Giống nho: Blend |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Marchesi Antinori

Call Now