Forcola Pinot Grigio

Giống nho: Pinot Grigio (Pinot Gris) |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Cantina La Salute

Call Now